You are currently viewing Verenkuliettamia
Lakeus 1996

Verenkuliettamia

Aina on lähäretty lakian syrjältä pitkille saroolle. Melekeen joka suvusta, ennen ja nykki. Niin on lähteny isän paappa, isän veliet ja sitte minäkin. Sain innootuksen tähän kiriootuksehen setämiehen postista Kanarasta. Lähetti taas tottelemata muhkian kasan monenlaasia liittehiä kirieen mukana.

Meirän lähisuvuun, isän puolen, miehiä ei enää lakialla ookkaan. Kaikki moomma kulukeetunehet mualle. Nimi ja miehet on kuitenkin tieroos, aina 20 -luvulta saakka. Ei meitä koskaa liikaa oo ollukkaa, mutta laatu on kohorannu meis. Mitä ikänä ollahan tehty on priimaa pakannu tulemahan. 

Ollaha kukaki omanlaasemme jalajjälien lakialle jättänehet. Jokku pienemmän ja jokku suuremman saappahan kuvan. Kanaraan lähtenehen setämiehen jalajjäläki elää vielä Albert Nyman -palakintona Ilimajoen musiikkijuhulis. Kiertopalakinto alakoo kiertämähän Ilimajoen musiikkielämän etehen työtä teheneeren keskuures vuoresta 1989. Ensimmääsen kunnianosootuksen sai musiikkineuvos Lasse Lintala, sen jäläkehen moni muu sen ansaannu.

Toisen isän velien siirtolaasuus piti yllä Suomen sisäästä muuttoliikettä. Tosin niihin aikoohin Kainuun kautta Kouvvolaan muuttaminen oli varmahan isoompi juttu ku nykyysellään. Lopuuksi matka vei Kouvvolasta Kuusankoskelle. Tuolloon ei tosin Hempan köörin tarvinnu itte muuttaa, Kouvvola muutti niiren puolesta ja antoo tilaa Kuusankoskelle. 

Hemppakin jätti Lakeurelle jalajjäläkensä, jätti niitä muummuassa sanoona kansien välihin. Monia hyviä juttuja kiriootettuna ja kerrottuna. Minä niin aina tykkäsin kuunnella Hempan puheita. Hempan kiriootus tuohon Siirtolaasuusmuistot taltehen -kiriahan sai muuten toisen palakinnon. Kiriassa on monta mukavaa siirtolaasen tarinaa aina vuosisaran alusta viiskytluvun kautta yhyreksänkytluvulle asti. Moon lukenu monet niistä ja nauttinu matkoosta.

Löyrin linkin (klikkaa tuota lihavootua tekstin kohtaa) tuohon Siirtolaasuusmuistot taltehen -kiriahan. Niitä löytyy vielä Siirtolaasinstituutin verkkopuorista. Ei maksa ku kympin. Tuon halavemmalla ei kyllä siirtolaaseksi pääse. 

Tämä ei ole kaupallinen mainos. En saa kirjan suosittelusta rahallista- tai muutakaan hyötyä.

Oon lukenu toisenki siirtolaasuus kirian ja tekaasin siitä oikeen arvioonnin. Klikkaa tästä niin pääset lukemahan mun arvioonnin Kuntta Ulkosuomalaisten antologiasta. 

Lakialla on ollu aina kyvykkähiä ihimisiä

Moottorikelekkaalua Lakialla

Paappakin jätti omia jalajjälkiään ja tais vaikuttaa kylänmiehen naamanki jälien jäämisestä johonkin ruovikkoon. Paappa rakensi muutaman komian ja nopian moottorikelekan joskus 1930 -luvulla. Moottorikelekkaalia oli tullu kuulemma vauhrilla jäisellä tiellä mutkahan, johona oli sula paikka. Oli ajatellu, notta “menöö se vauhrilla yli”. Ei ollu menny, kelekka oli topannu ja mies sarvien yli naamalleen ruovikkoon. Kelekka on vielä talles, ainaki silloon ku siitä oli lehtijuttu 2017 Ilimajoki -leheres. Kiitos kelekan pitäjille ja entisööjälle!

Ollahan me muukki jäläkiämme jättänehet, mutta mitäs niitä ny luettelemahan. Taitaas tila loppua ja lukijanki kärsivällisyys jossaki välis. 

Mikäs meitä ihimisiä sitte kuliettaa? Ennen on lakialta tairettu lähtiä elämän peräs, notta saarahan ruokaa ja pirettyä taloo pystys, jos on ollu. Lähäretähän nykyysinki elämän peräs, kriisipaikoosta, jotta saarahan leipää ja maharollisuus elää. Taloot on tainnu mennä takaasi raaka-ainehiksi tai jopa tuhkaksi, nottei niistä taira huolta olla. 

Meitä suomalaasia taitaa nykyysin kuliettaa suurimmalta osin työ. Lähäretähän siirtolaaseksi uuren työpaikan tai paremman aseman peräs, joskus työnantajanki siirtämä. Etätyölääset puolestansa voi kortteerata mihinä vaan, vaikka paratiisisaarella palamun alla tai sitten Pohojoosnavalla umpihanges, ihan omien halujen mukahan. Eläkelääsiäki on siirtolaasina, taitaavat suurimmalta osin olla ilimastosiirtolaasia. Minoon tälläänen yhyristetty seikkaaluulle valamis ilimasto- ja työsiirtolaane. Meirän, mun ja frouvan, halu oli löytää enemmän valua ja lyhykääsempi talavikausi komiasta paikasta, jossa tunnetahan olevamma kotona. Työsiirtolaanen siinä mieles, jotta työpaikka tarvittihin, notta voirahan elää. 

Eläkää ny, ei eilen eikä liiaksi huomenna. Eilisehen ei voi vaikuttaa ja huomiseenki meleko rajallisesti.

Nuossa erellämainitun kirian tarinoossa monessa mainittihin hirviä koti-ikävä. Ikävää pahensi jollei tykätty uuresta paikasta tai muutoon ihimiset olivat töykeetä. Monella oli myös perhe jääny kotomaahan ja rakkaita oli kova ikävä. Jokku löysi uuren rakkahan, toiset tuli takaasi tai rakkahat matkas peräs uutehen onnenmaahan. Ennen toki oli karumpaa kuin nykyään, mutta yhtäkaikki, pitäkää siirtolaaset pää ylähällä ja katse horisontis. 

Se on ihan turha vanhaa maata takaasin rääkyä ja vanhoja märehtiä. Oli sitte lähäretty vapaaehtoosesti tai pakon eres. Eläkää ny, ei eilen eikä liiaksi huomenna. Eilisehen ei voi vaikuttaa ja huomiseenki meleko rajallisesti. Integrootukaa paikallisten joukkohon ja jos joku ei teitä mukahan halua niin jättäkää siihen ja ettikää toinen. Ottakaa perheenne heti föliyhyn aina kun se vaan on mitenkään maharollista. Pitkät ajat rakkahista eros ei tee hyvää ja aikaansaatos suhtehet loppuu. 

Muistakaa asiat myös toisimpäin! Silloon kun joukkohon tuloo vierasmaalaanen tai muutoon vieras, vaikka Ilimajoelle Seinäjokine, niin ottakaa se hyvin vastahan. Alakuaiat on kaikkeen vaikeempia ja ihimismieli herkkä. Silloon on hyvä, kun meette juttelemaha ja ootte ihimisestä kiinnostuneeta, otatta mukahan. Otatta mukahan vaikka ei paikallista kieltä niin puhuusikkaa. Tehkää tulokkaalle olo kotoosaksi ja hyväksytyksi. Olokaa ihimisille sellaasia ihimisiä kuin te haluatta niiren olevan teille. 

Siirtolaasuus on rikkahutta. Ei Ameriikkaa olis rakennettu iliman siirtolaasia, eikä palio muutakaa kaukomaata. Ny yritetähän teherä Amariikasta mahtava taas, niinku silloon siirtolaasten kulta-aikaha. Siirtolaasten tosin tuloo muistaa, jotta alakuperääsiä kansoja täytyy kunnioottaa ja vieraaseen maahan mennähän kylähä. Ei sinne sovi mennä palttoo auki ja tunkia alakuperääset reservaatteihin. Nykyysellähän tuo onki monilla mieles, osatahan käyttäätyä. Se on rikkahutta myös siirtolaasille, ei aina tarvitte samoolla markeilla saapastella. Oppii jotaki uutta. 

Omien kokemusten kautta haluan rohkaasta ihimisiä siirtolaasuutehen josko tuloo maharollisuus ja oot tälläänen verenkuliettama.

Itte oomma tämän kaharen vuoren siirtolaasuuren jäläkehen tyytyvääsiä. Paikka on komia kattella ja ihimiset torella kohteliahia. Omien kokemusten kautta haluan rohkaasta ihimisiä siirtolaasuutehen josko tuloo maharollisuus ja oot tälläänen verenkuliettama. Ihan ilimaasta tämä siirtolaaseksi rupiaminen ei ole, notta saa varautua kuluuhin ja omaasuuren päivityksehen. Ensin kun myyt omaasuutes puoli-ilimaaseksi vanahassa maassa, notta maharut niiren kans pakettiautohon ja sitte ostat kaiken uurestansa viimmeesellä hinnalla uuressa onnenmaassa, tierät notta jotakin on arvosta hävinny. Tuon erellämainitun kirian kympin hinta virtuaalisiirtolaasuutehen on kohtuu hyvä tarjous ja näiren mun kiriootusten lukeminen on jopa ihan ilimaasta. Tuosta pakettiautohon ahtaatumisesta joskus toisessa kiriootuksessa. 

Pistähän kirioottaen tuonne kommenttikenttähän, notta minkä ihimeen tähären sinoot siirtolaane ja mihinkä ihimeesehen sinoot lähteny! Onko sulla ikävä kotomaaha ja josson niin minkä tähären?

Allekiriootan tämän kiriootuksen paapan paapan kototaloon, Kristolan, puumerkillä

FinInTirol

Elän vaimoni kanssa Itävallan Tirolissa ja kirjoitan täältä käsin blogia finintirol.fi. Kirjoitan luonto- ja kaupunkimatkailusta, ajankohtaisuuksista ja kaikesta positiivisesta. Facebookista löytyy lyhyempää tarinaa ja Instagramista kuvia. Tartu Hetkeen Tartu Tarinaan!

Leave a Reply