You are currently viewing Matkailuyrityksen löydettävyyden lisääminen | 4 digitapaa

Matkailuyrityksen löydettävyyden lisääminen | 4 digitapaa

*kaupallisessa yhteistyössä Bused.fi kanssa. Sisältää mainoslinkin, joka on merkitty * -merkillä.

Matkailuyrityksen löydettävyyden lisääminen, kuten minkä tahansa muun yrityksen, on yksi myynnin jatkuvuuden perusedellytys. Miten sitten tulla nähdyksi ja löydetyksi, miten erottua massasta?

Tarkastelen neljää digitaalista tapaa tarjoten sinulle ohjeita sekä ideoita keinoihin tulla löydetyksi ja erottua massasta. Saat myös monia linkkejä kattavaan materiaaliin kirjoittamastani aihepiiristä. 

Luettuasi tämän tietopaketin ja opiskeltuasi linkittämiäni materiaaleja sinulla on hyvä yleiskuva sekä kasapäin ajatuksia yrityksesi löydettävyyden lisäämiseksi. 

MATKAILUYRITYKSEN LÖYDETTÄVYYDEN LISÄÄMINEN DIGITAALISESTI

Matkailuyrityksen löydettävyyden lisääminen
Miten tulla löydetyksi ja erottautua massasta?

1. Johdanto

Kirjoitan tämän omien kokemuksieni kautta reissaajana sekä myynnin ammattilaisena. Olen matkustanut ikäni myyntityössäni sekä ”kuin viimeistä päivää” vapaa-ajalla viimeiset kymmenen vuotta.

Kartoittaessani keinoja parantaa matkablogini ja muiden kirjallisten töideni löydettävyyttä koostui sinullekin samalla kattava aineisto siitä miten matkailuyrityksen löydettävyyden lisääminen onnistuu tällaisena informaatiotulvan aikana. 

Tarkastelen neljää eri digitaalista keinoa löydettävyyden lisäämisen näkökulmasta ja siitä mitä se yritykseltä vaatii.

Oletan, että sinulla on jo yrityksen kotisivut laadukkaalla sisällöllä ja niiden hakukoneoptimointi on kunnossa sillä lähes kaikki meistä etsivät tietoa ensimmäisenä Google-haulla. Tässä artikkelissa en kirjoita enempää kotisivuista kuin Google-haustakaan, mutta läpikäytävillä osa-alueilla vaikutetaan toki myös orgaaniseen näkyvyyteen Googlessa.

2. Sosiaalisen median alustat ja yhteisöt

Matkailuyritys voi näkyä ja tulla löydetyksi sosiaalisen median (some) kautta. Sosiaalisen median alustoja ovat esimerkiksi Facebook, Instagram ja LinkedIn sekä YouTube. Lyhytvideopalvelu TikTokin käyttö tai ainakin sen mietintä markkinointiin on ollut esillä ammattilaisten keskusteluissa LinkedIn uutissyötteessäni. DNA kirjoittaa myös TikTokin kasvavan käytön trendistä, linkki lähteeseen löytyy kohdasta “7. Lisätietoa käsiteltyihin aiheisiin”. Voisin kuvitella sen soveliaaksi hauskojen lomafiilisvideoiden julkaisuun ja sitä kautta tunnettuuden nostoon. Itselläni ei ole henkilökohtaista kokemusta TikTokista.

Kaikilla näillä somekanavilla on hieman eripainotteinen käyttäjäkunta, mutta aivan varmasti kaikkien käyttäjissä on potentiaalisia reissaajia.

Mieti ja tutki mitkä somakanavat ovat sinun palveluillesi ja tuotteillesi sopivia. Yrityksen kannattaa olla siellä missä sen asiakaskunta ja tulevat asiakkaat ovat. Kaikki muu on turhaa tai harrastetoimintaa. Tässä jakamani materiaalin avulla saat kuvan siitä missä kanavissa sinun kannattaisi olla tai vähintään mitkä kannattaa selvittää tarkemmin. 

Suosituimmat somen kanavat

Lisää dataa näiden eri kanavien rooleista, ostokäyttäytymisestä, sitoutumisesta jne. löydät ylläolevan taulukon lähteestä Business2communityn artikkelista. Artikkeli on kirjoitettu englanniksi. Suomensin sieltä tuon ylläolevan taulukon ja liitin sen tänne antamaan nopean kuvan suosituimmista somekanavista ja niiden käyttötarkoituksista. 

Taulukossa oleva päivittäin kyseisiä somekanavia käyttävien määrän lähteenä olen käyttänyt DNA:n “Digitaaliset elämäntavat tutkimusraportti 2022” aineistoa. Raportin nimessä oleva linkki avaa raportin pdf -tiedostona DNA:n sivuilta. Raportti on suomeksi ja siellä on hyvin valaisevaa tutkimusdataa somekanavista. Aineisto on koottu suomalaisista käyttäjistä. 

Business2communityn artikkeli on myös kokonaisuudessaan mielenkiintoinen. Sen perusteella tutkisin vakavasti vähintään Instagramin ja Facebookin mahdollisuudet matkailuyritykseni löydettävyyden lisäämiseksi. Suosittelen lukemaan mikäli englannilla selviät. Se avaa myös syvemmin tuota taulukkoa, johon ei kaikkea saa mahtumaan.

Mikäli toiminta kohdistuu yrityspäättäjiin niin LinkedIniä ei ole syytä jättää huomiotta. Huomioksi mainitsen, että myös B2B toiminnassa ihminen toimii ihmisen kanssa ja ihmiset matkustavat joko perheen tai työporukan kanssa. LinkedInissäkin toimitaan täten ihmisten eikä niinkään yritysten kanssa.

Miten matkailuyrityksen löydettävyyden lisääminen onnistuu somessa?

Some-kanaviesi näkyvyyteen vaikuttaa niiden liikenne ja aktiivisuus. Sisällöllä puolestaan on suuri vaikutus löydettävyyteen ja sitoutumiseen. Sisällön on oltava riittävän laadukasta ja kiinnostavaa, jotta kanavasi löydetään mielekkääksi seurata ja suositella. Ihmiset etsivät mm. informaatiota, ideoita, viihdettä, ratkaisuja ja suosituksia. Tarjoa asiakkaille lisäarvoa!

Mitä enemmän kävijöitä kanavissasi on ja mitä pidemmän aikaa he viihtyvät siellä sitä varmemmin julkaisusi näkyvät muille käyttäjille. On siis tärkeää, että uutta sisältöä tulee riittävän usein ja sisältö on laadukasta sekä hyödyllistä seuraajakunnalle. 

Voit lisätä yrityksesi tai palvelujesi tunnettuutta julkaisemalla (postaamalla) eri some-kanavissasi, somen vaikuttajamarkkinoinnilla tai maksetuilla mainoksilla sekä ansaitulla medianäkyvyydellä. Ansaittua medianäkyvyyttä ovat mm. toisilta saadut suosittelut ja ohjaukset sinun palveluihisi, paluulinkit kotisivuillesi tai vaikka vieraana oleminen podcastissa.

Sosiaalisessa mediassa löytyy myös erilaisia ryhmiä ja yhteisöjä. Kannattaa liittyä ryhmiin, joissa asiaakkaasi viihtyvät ja keskustelevat aiheista. Siellä pääset vaikuttamaan ideoillasi, mielipiteilläsi ja avullasi. Ole yksi ryhmästä ja pääset lähelle asiakkaitasi ja heidän tarpeitaan, verkostoidu! Lisäsin tämän kirjoituksen loppuun kohtaan “7. Lisätietoa käsiteltyihin aiheisiin” muuttaman esimerkin matkailuun liittyvistä ryhmistä somessa. 

Tässä linkki Duunitorin julkaisuun “9 vinkkiä, kuinka teet oikein sisältöä someen”. Löydät linkin myös tämän kirjoituksen lopusta, kohdasta “7. Lisätietoa käsiteltyihin aiheisiin”. Mielestäni se on hyvä ja lyhyt ohje, jolla pääsee somen tekemisen alkuun. 

Tein pienen kyselyn omissa some-kanavissani aiheella “Miten löydät matkailuun liittyvät yritykset?”. Kyselyn tulokset osoittavat, että noin 12 – 35% vastaajista löytää matkailuyritykset sosiaalisesta mediasta. Kyselyyn vastanneiden määrä ei vastaa tuhannen vastaajan luotettavuutta, mutta ovat saman suuntaisia kuin muista aiheeseen liittyvistä materiaaleista käy ilmi. Selvästi eniten matkailuyrityksiin liittyvää tietoutta etsitään Google-haulla sekä palvelualustoilta. Lue lisää kohdasta 6. Tuloksia kyselyyn “Mistä matkailuyritystä etsitään?”

Miksi sitten näkyä somessa, kun hakukoneet ja palvelualustat ovat pääasiallisimmat kanavat löytää matkailuyrityksiä? 

Some-kanavista voit ohjata liikennettä kotisivuillesi ja nostaa näin sen orgaanista näkyvyyttä hakukoneiden, kuten Googlen, hauissa. 

Yrityksen on hyvä olla siellä missä asiakkaatkin ovat. Iso osa asiakkaista on sosiaalisessa mediassa. Tähän löytyy hyvää dataa oman kyselyni lisäksi jo aikaisemmin mainitusta DNA:n tutkimusraportista. Linkki löytyy kohdasta “7. Lisätietoa käsiteltyihin aiheisiin”.

Yrityksellesi sopivissa some-kanavissa voit rakentaa sekä vahvistaa brändiäsi lisäarvoa tuottavilla julkaisuilla, erottua muista. Voit rakentaa potentiaalisille asiakkaille ostopolkua luoksesi ja vahvistaa mielipiteitä tuotteille ja palveluillesi sopiviksi. Ostopäätöksen hetkellä sinulla on siten paremmat mahdollisuudet saada kauppa.

Some-julkaisuja voi tehdä itsekin ja siten säästää kuluissa. Tekemiseen pääsee mukaan matalalla kynnyksellä. On hyvä kuitenkin muistaa, että somen opettelu ja säännöllisten sekä riitävän laadukkaiden julkaisujen teko vievät aikaa. Aika puolestaan on yrittäjälle pääomaa, jota voi käyttää oman laskutettavan työn tekemiseen. 

Julkaisut kannattaa tehdä niin hyvin, että ne erottavat yrityksesi muusta massasta. On siis hyvä miettiä tekeekö somea itse vai voiko siihen valjastaa yrityksestä jonkun toisen tai onko syytä hankkia tekijä yrityksen ulkopuolelta.

3. Vaikuttajamarkkinointi

Suositellun tunnettuuden kasvattaminen ja sitä kautta matkailuyrityksen löydettävyyden lisääminen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai blogeissa vaikuttajamarkkinoinnin avulla on erittäin tehokas markkinointikeino. 

Näkyvyyden lisäksi sen avulla voi kasvattaa liikennettä kotisivuillasi tai muissa kanavissasi ohjaten nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita niihin. Näin autat löydettävyyttäsi myös hakukoneiden orgaanisissa hauissa, kuten Google hauissa.

Mitä tarkoittaa vaikuttajamarkkinointi?

Vaikuttajamarkkinointi on sitä, kun joku henkilö, jonka mielipiteellä ja viestinnällä on vaikutusta muihin markkinoi tuotetta esimerkiksi omassa julkaisussaan. Hän voi suositella tuotetta, mainita siitä tai vaan osoittaa käyttävänsä sitä. On paljon helpompi ostaa tuote, jota joku on suositellut tai jopa käyttää sitä itse. Erityisesti mikäli suosittelija on tuttu tai tutuksi koettu henkilö. 

Tunnistat vaikuttajamarkkinointia sisältävän julkaisun siitä, että se on mainittu julkaisun alussa. Ihan kuten tässä minunkin kirjoituksessa olen asiasta aluksi maininnut. Teen tämän kirjoituksen ohessa siihen sopivaa vaikuttajamarkkinointia. Näin siitä hyötyy lukija eli sinä sekä myös minä mikäli päätät liittyä Bused.fi palveluun.

Kuullessani sanan ”vaikuttajamarkkinointi” mieleeni nousee väistämättä kuva jostain sosiaalisen median superjulkkiksesta, tubettajasta satojen tuhansien seuraajien määrällä. Vaikuttajasta tulee mieleen myös muu julkisuuden henkilö, filmistara, rock muusikko tai jotain muuta yhtä glitteriä. 

Nykypäivänä vaikuttajamarkkinoinnin ei tarvitse enää mennä noiden mammuttikanavien kautta vaan pienemmätkin vaikuttajat ja sisällöntuottajat pääsevät ääneen. Monesti heillä onkin kiinteä ja kaverillinen suhde sekä hyvä näkyvyys seuraajiinsa ja he tavoittavat siten kattavasti seuraajansa. Vaikuttajan suuret seuraajamäärät eivät välttämättä tuo yrityksellesi seuraajamääriin suhteutettua näkyvyyttä vaan siihen vaikuttaa suuresti sitoutuneisuus, seuraajien aitous ajatellen kohderyhmää ja vaikuttajan näkyvyys seuraajilleen.

Millainen vaikuttaja lisäisi minun liikevaihtoani?

Kaiken perusta on löytää vaikuttajat, joiden seuraajakunta on yrityksen potentiaalista asiakaskuntaa. On hyvä tutkia oman tuotteen tai palvelun sopiminen vaikuttajan julkaisuihin, tyyliin ja arvoihin. Mitä paremmin tuote istuu vaikuttajan profiiliin ja persoonaan sen vahvemmin markkinointiviesti menee perille. Valinnoissaan voi tietysti olla luova ja miettiä, jotta mikä on asiakaskunta ja kuinka erottautua muista. Retkeilypalveluita ei tarvitse aina markkinoida retkeilijän kanavissa. Miten olisi vaikka hyvinvointivaikuttaja tai vaikka koirahoitola?

Näenkin matkailuyrityksen vaikuttajamarkkinoinnin sopivan monenlaisiin profiileihin sillä kaikki vaikuttajat ja heidän seuraajansa matkustavat sekä käyttävät myös matkailualan palveluita. Kannattaa olla luova, mutta selvillä kohderyhmän tarjoamista mahdollisuuksista!

Vaikuttajan soveltuvuutta kannattaa punnita myös muistakin näkökulmista kuin vain seuraajakunnan määrästä. Seuraajien sitoutuneisuus ja vaikuttajan näkyvyys heille ovat tärkeitä elementtejä. Olen seurannut LinkedInnissä henkilöä, jolla on hieman yli 1,8 miljoonaa seuraajaa. En ole nähnyt enää pariin vuoteen hänen julkaisujaan sillä en ole aktiivisesti häntä seurannut. Tarkoittaa, että en ole kommentoinut enkä tykännyt hänen julkaisuistaan tai muuten katsonut hänen profiiliaan. En ole ollut sitoutunut seuraaja. Hänen mahdollisesti tekemä vaikuttajamarkkinointi ei siis tavoita minua vaikka olen yksi lähes kahdesta miljoonasta seuraajasta. Katsoin mitä hänen profiilissaan tapahtuu. Viimeisimmät julkaisut ovat saaneet noin 200 reaktiota ja muutamia kymmeniä kommenttejä. Aika pieni sitoutuneisuus tuollaiselle seuraajamäärälle. 

Otetaan siis esimerkkinä kaksi erilaista tapausta. Ensimmäisessä on yksi suuri vaikuttaja, jolla on 15 000 seuraajaa, joista 2% seuraa vaikuttajaa kiinnostuksensa vuoksi. Aktiivisia ja kiinnostuneita seuraajia on siis 300 henkilöä. Tämä on potentiaalinen henkilömäärä, jonka vaikuttaja normaalisti tavoittaa.

Toisessa tapauksessa on 10 pienempää vaikuttajaa, joilla jokaisella on 700 seuraajaa. Kiinnostuneita ja aktiivisia seuraajia on 9%, joten potentiaali on yhteensä 500 henkilöä. Tämä on lähes kaksinkertainen määrä verrattuna yhteen suureen vaikuttajaan ja vaikuttajasalkku on lisäksi hajautettu. Potentiaaliset asiakkaat tavoitetaan usean vaikuttajan toimesta laajemmalla kentällä. 

Yhden ison vaikuttajan löytäminen on helpompaa ja sen toteaminen sopivaksi tai sopimattomaksi on huomattavasti pienemmän työn takana kuin kymmenen pienemmän etsiminen sekä niiden soveltuvuuden tutkiminen. Tässä kohtaa voit olla vaikka minuun yhteydessä niin selvitetään voisinko minä ja tuntemani vaikuttajaverkostot tehdä kanssasi vaikuttajamarkkinointia.

Miten vaikuttajamarkkinointi sitten auttaa matkailuyrityksen löydettävyyden lisäämiseen?

Vaikuttajan seuraajilleen tekemien julkaisujen johdosta matkailuyrityksen tunnettuus kasvaa. Brändikuvan vahvistaminen ja myynti onnistuu luontevasti suosituksiin sekä kokemuksiin pohjautuen. Pidempiaikainen vaikuttajayhteistyö tehostaa tuloksia entisestään toistuvan näkyvyyden ja uskottavamman kokemusperäisen suosittelun johdosta.  

Julkaisuista voidaan ohjata liikennettä esim. kotisivuille ja kauppapaikkoihin ja se puolestaan nostaa sijoitusta hakutuloksissa. Kaupankäynti lisääntyy! 

Oikeilla vaikuttajavalinnoilla kohdennat markkinointiasia haluttuihin ryhmiin. 

Lisää tietoa vaikuttajamarkkinoinnin trendeistä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun eSignal julkaisusta “Vaikuttajamarkkinointi valtaa alaa mediamarkkinoinnissa”. Tämä linkki löytyy myös kirjoitukseni lopusta kohdasta “7. Lisätietoa käsiteltyihin aiheisiin”

4. Yritysblogi

Itse näen yritysblogin yhtenä tärkeänä sosiaalisen myynnin kanavana. Blogeista ei etsitä ”heti ja nyt” -tarpeeseen majoitusta, varjoliitoja tarjoavaa yritystä tmv. toisin kuin esimerkiksi Booking.com tapaisilta alustoilta. Blogin kautta tehty vaikutus nykyisiin ja tuleviin asiakkaisiin on tehty jo ostopolun aikaisemmissa vaiheissa. Pääset myymään osaamistasi jo aikaisessa vaiheessa vaikuttaen ostoprosessin ohjaukseen ja sitä kautta myös ostopäätöksiin. Tunnetusti on hyvä olla vahvasti mukana vähintään ostoprosessin alussa sekä lopussa.

Yritysblogi onkin erinomainen kanava kertoa ja ilmaista osaamistasi ja erottua muista vastaavista tekijöistä. Blogin avulla pääset asiakasta lähelle ja parhaassa tapauksessa vuorovaikutukseen hänen kanssaan. Tarjoamalla lisäarvoa nykyisille ja tuleville asiakkaillesi ovat he valmiimpia valitsemaan sinun palvelusi ja tuotteesi päätöshetken tultua. Ostopäätös on saatettu tehdä jo jopa ennen yhteydenottoa. 

Yritysblogin avulla pääset ohjaamaan lukijaa jo hänen ostoprosessinsa alkuvaiheessa kohti omaa tarjontaasi. Yrityksesi ei ole vain löydetty, mutta se on myös valittu!

Miten yritysblogi tuo näkyvyyttä?

Aktiivinen yritysblogi tuo kotisivuillesi kävijöitä, niin sanottua liikennettä ja siitähän Googlen hakualgoritmit tykkäävät. Laadukas yritysblogin sisältö antaa kävijöille lisääntyvää lisäarvoa uuden ja uudistuvan materiaalin kautta. Kävijät tulevat uudelleen ja viihtyvät sivuillasi, siitäkin Google tykkää. Aktiivisella ja lisäarvoa tuottavalla yritysblogilla parannat asemiasi hakukoneiden hauissa. 

Suomalaisista 98% käyttää hakukoneita etsiessään tuotteita tai palveluita verkosta (Fonecta). Google-haku pääsi kärkeen myös tekemissäni kyselyissä omiin some-kanaviini. Hakukonenäkyvyys ja sitä kautta löydettävyys Google-hauissa on siis todella tärkeää ja siihen vaikuttaviin tekijöihin kannattaa panostaa. Näkyvyys mahdollistaa löydettävyyden ja löytyminen puolestaan kauppaa.

Blogi toimiikin erinomaisena imurina kotisivullesi lisäten tunnettuuttasi sekä parantaen Google-näkyvyyttä. Yritysblogit ovat tärkeä inspiraation sekä tiedon lähde. Yritysblogilla voit opettaa asiakasta luottamaan yrityksen ammattitaitoon, tuotteisiin ja palveluihin.

Mitä yritysblogin pitäminen sitten vaatii?

Yrittäjä voi kirjoittaa blogiakin itse, aivan kuten tehdä someakin. Yrityksessä saattaa olla myös joku toinen asiantunteva kirjoituksen mestari. Kannatta kuitenkin muistaa, että kirjoittaminenkaan ei ole ilmaista, ihan kuten jo somen tekemisestä todettiin. Yrittäjän kirjoittaessa itse, tai delegoidessa sen jollekin toiselle henkilölle yrityksessä, ei ehkä heti tarvita rahaa. Kirjoittamiseen käytetty aika on kuitenkin aina jostakin pois eikä se ole ilmaista. Työllä on aina hintansa!

Kirjoittamisen on myös oltava riittävän tasokasta, jotta annat yrityksestäsi sen ansaitseman ammattitaitoisen kuvan. Lukuisat kirjoitusvirheet tai vaikeaselkoinen teksti eivät auta laadukkaan mielikuvan luonnissa. Panosta kirjoittamiseen ja ole huolellinen tai anna kirjoitustyö sen jo hallitsevalle keskittyen itse omaan ydintekemiseesi. 

Mikäli haluat tehdä blogia itse niin siihen löytyy hyviä oppaita. Itse olen saanut hyviä vinkkejä blogivalmentaja Tiia Konttiselta. Tässä on linkki hänen blogikirjoitukseen “Näin lisäät yrityksen näkyvyyttä yritysblogin avulla”.Siellä on hyvää tietoa siitä miksi yrityksellä kannattaa olla yritysblogi ja miten sen voi aloittaa. Linkki Tiian kirjoitukseen löytyy myös kohdasta “7. Lisätietoa käsiteltyihin aiheisiin”.

5. Digitaalinen palvelualusta

Muistan vielä aikaa, jolloin oli muutamia matkatoimistoja kuten Aurinkomatkat, Tjäreborg, Keihäsmatkat ja muutama muu. Niistä löytyi kaikki tarpeellinen, majoitukset, lennot ja kuljetukset sekä kohteen ohjelmapaketit. Näihin kun yritys pääsi kiinnittymään niin matkatoimistot toi asiakkaita omasta markkinointikoneistostaan ja myynnistä. Kauppaa tuli isomman kokonaisuuden mukana. Tunnettuus ja brändi taisi kuitenkin hukkua sinne matkatoimiston nimen alle. 

Nykyisellään osan asiasta hoitavat erilaiset alustat matkanjärjestäjien rinnalla. Maija Matkailija menee esimerkiksi TripAdvisorin sivuille ja etsii sieltä ideoita ja suosituksia. Reijo Reissaaja puolestaan sukeltaa Booking.comin tarjontaan puolisonsa Raijan puolestaan tutkiessa Japanin sumuisille vuorille pienryhmämatkoja järjestävän yrityksen kotisivuja.

Nykyaikaiset palvelualustat antavat asiakkaalle tietoa, jota on nopea ja helppo vertailla. Alustoilla on helppo etsiä tarjontaa sekä lukea suositteluja. Mielestäni palvelualustojen yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on tiedon ja tarjonnan saannin nopeus. Jokainen hotellin Booking.comista varannut tai lennot joltakin nettisivulta ostanut tietää kuinka tärkeää on helppo ja nopea ostotapahtuma. 

Omissa hotellivarauksissani esimerkiksi AirBnB on jäänyt täysin Booking.comin jalkoihin juurikin ostotapahtuman nopeuden vuoksi. En yleensä suunnittele matkareittäjä kovinkaan tarkasti sillä haluan jättää varaa intuitiolle ja tilanteen mukaan etenemiselle. En siis varaa hotelleja paljoakaan etukäteen. Mennessäni palvelualustalle tarvitsen hotellihuoneen monesti sillä istunnolla. Sama on kohdetietojen kanssa. Olemme monesti jo ajamassa kohteeseen ja katselemme mennessämme mitä muuta siellä voi nähdä ja kokea kuin se varsinainen syy miksi jonnekin olemme matkalla. 

Onko matkailuyrityksen löydyttävä palvelualustalta?

Kyllä ja ei. Tämä varmasti riippuu paljon matkailuyrityksen toiminnasta, tunnettuudesta ja uusasiakashankinnasta. Mikäli tunnettuutta ei ole ja perinteinen “puskaradio” on liian hidas uusasiakashankinnassa niin silloin todennäköisemmin yhdeksi vaihtoehdoksi muodostuu palvelualusta tai useampi.

Uutena suomalaisena vaihtoehtona on “digitaalinen puskaradio” Bused.fi. Se huutelee puolestasi googlessa sekä asiakkaidesi antamien arvostelujen äänellä Bused.fi palvelussa. Näin hyvä tekemisesi näkyy ja löytyy verkossa, jossa sen kuuluukin löytyä. 

Innostuin Bused.fi alustan sisältömarkkinoinnin ideasta sekä puskaradiomaisesta palautteen antomahdollisuudesta sen verran, että halusin tehdä vaikuttajamarkkinointia heidän palvelustaan. *Tästä linkistä pääset lisä- sekä yhteystietoihin.

Innostuneisuuteni tuo tietoisuuteesi tämän digitaalisen puskaradiovaihtoehdon sekä säästää sinulle selviä euroja. Ilmoittamalla yhteydenotossa sekä tilauksessa koodini FININTIROL saat 2 tai 4 ensimmäistä palvelukuukautta ilmaiseksi Bused.fi alustalla. Se tekee rahassa 278 (6kk sopimus) tai 556 euroa (12kk sopimus). Ole hyvä!

Moni matkailija käyttää jotain alustaa matkaideoiden etsintään ja suositeltujen alan toimijoiden valintaan. Tein kyselyn omiin kanaviini asiasta ja tulokset ovat luettavissa kohdassa 6. Tuloksia kyselyyn “Mistä matkailuyritystä etsitään?”. Siitä sekä muista lähteistä katsottuna palvelualustojen käyttö tulee hyvänä kakkosena hakukoneiden käytön jälkeen. 

Palvelualustoilta haetaan tietoa myös ostoprosessin loppupuolella. Tiedetään mahdollisesti jo mihin mennään ja mitä halutaan. Sitten vain vertaillaan tarjontaa vielä ennen lopullista ostosta. Alustoilla on siten hyvin tärkeää näkyä ja löytyä hakukoneiden lisäksi. Mainitsinkin jo, että on hyvä olla vahvasti mukana ostoprosessin alussa ohjaamassa asiakasta oikealle ostopolulle ja sitten viimeistään ratkaisu- eli ostoshetkellä. Näin olet ollut mukana istuttamassa hedelmäpuuta ja nyt voit poimia hedelmät.

On myös matkailijoita, jotka voivat katsoa esim. majoitustarjontaa Bookin.comin tai vastaavan kautta ja olla sitten suoraan majoittajaan yhteydessä. Tämä voi olla matkailuyrittäjälle kertakaupallisesti parempi mikäli hän voi välttyä kaupan myyntiprovision maksamisesta palvelualustalle. Soittelu tai sähköpostittelu, tarjouspyynnöt ja saatavuuden tarkistelu toisaalta varaavat asiakkaan sekä myös palveluntarjoajan aikaan. Silläkin resurssilla lienee hintansa ja tässäkin tapauksessa yrityksen tulee löytyä palvelualustalta. 

Alustat ovat siis vähän kuin pakollinen paha. Pakko olla paikalla, jotta on mahdollisuus tulla löydetyksi ostopäätöksen hetkellä. Vähän kuin koko Internetti, mikäli yritystä ei sieltä löydy niin karrikoidusti sanottuna sitä ei ole olemassa.

6. Tuloksia kyselyyn "Mistä matkailuyritystä etsitään?"

Tein omiin kanaviini lyhyen kyselyn siitä mistä matkailuyritystä etsitään. Alla on taulukko, jossa on tulokset kolmesta kanavastani. Otosten suuruus ei ole virallisten kyselyjen tasolla, joissa monesti otos on 1000:n henkilön luokkaa. Omissa kanavissani kyselyn hetkellä on kaikissa joitakin satoja ja vastanneiden määrä kaikissa on muutamia kymmeniä. 

Näin ollen kyselyn luotettavuus on melko alhainen, mutta antaa kuitenkin kuvaa vastanneiden toiminnasta. Kiitos vastanneille!

Mistä matkailuyrityksiä etsitään?
Kyselyn tulokset. Vastaajien määrä kussakin kanavassa muutamia kymmeniä.

Vastauksista näemme, että matkailuyrityksiä etsitään selvästi eniten googlettamalla. Tämä on selvää varmasti meille kaikille. Tietoja, palveluita ja tuotteita etsitään verkosta. Suomalaisista 98% käyttää hakukoneita etsiessään tuotteita tai palveluita verkosta. Tietoa muualta kuin yrityksen kotisivuilta hakee jopa 73 % ihmisistä. Tämän vuoksi näkyvyys hakukoneissa, mutta myös muissa verkon eri palveluissa on hyvin tärkeää (Lähde: Fonecta)

Kyselyyni annattujen vastausten mukaan seuraavaksi yleisimmin matkailuyrityksiä etsitään palvelualustoilta ja kolmantena tulee sosiaalinen media. 

Instagramissa ja LinkedInnissä vastanneet eivät etsineet matkailuyrityksistä tietoa blogeista vaikkakin muutamassa kommentissa blogit mainittiinkin tiedon lähteenä. Facebookissa blogien osuus lähteenä nousi 9%:iin. Bloggareiden suositukset vaikuttivat 5%:iin vastanneiden ostopäätöksistä. Bloggareiden vaikuttavuus lukijoiden ostopäätöksiin oli siis luokkaa 56%, joka on korkeampi kuin vastaava sosiaalisen median vaikuttajien 36%. Tästä olen tyytyväinen matkablogin kirjoittajana. 

Kyselyn tuloksissa minut yllätti eniten palautteen vaikutuksen pieni prosentuaalinen osuus. Tämän kuvittelin olevan suurempi sillä tutkitusti ja tunnetusti suositusten osuus myynnissä on merkittävä. Tästä muun muassa Haaga-Helian eSignal verkkolehdessä lisää. Linkki löytyy seuraavassa osiossa. 

7. Lisätietoa käsiteltyihin aiheisiin

Tästä kappaleesta löydät lisää tietoa käsiteltyihin aiheisiin. Osa on lähdemateriaalia ja osa on lisäaineistoa. Toivon sinun saaneen ajatuksia kirjoituksestani sekä löytävän arvokasta lisätietoa liittämistäni linkeistä. 

Ennen kuin päästän sinut hukkumaan jakamaani materiaaliin pyydän sinua lukemaan vähintään ensimmäisen linkittämäni Taru Tammikallion blogiartikkelin. Se jarruttanee suurinta intoasi lähteä tekemään somea joka kanavaan, kirjoittamaan blogia, jakamaan lentolehtisiä ja mitä vielä. 

Olen törmännyt Taru Tammikallion julkaisuihin LinkedInnissä ja pidän hänen ajatuksistaan. Tässä linkki Tarun artikkeliin “Oman osaamisen markkinointi – missä ja miten markkinoida omaa osaamista?”. LinkedInnissä Tarun kirjoituksista on jäänyt mieleen “ansaitun medianäkyvyyden” -julkaisuja. Lue vaikka tämä “Ansaitulla medianäkyvyydellä Googlen ja asiakkaiden suosioon”, josko tulisi jotain lisäideaa yrityksesi löydettävyyden lisäämiseksi. 

Duunitori.fi sivuilla on kätevä ja lyhyt ohje yritykselle somen tekemiseen. Tästä linkistä artikkeliin “9 vinkkiä, kuinka teet oikein sisältöä someen”.

Ukkko.fi sivuilla on mielestäni erittäin hyvä artikkeli LinkedInin käyttöön ja mahdollisuuksien ymmärtämiseen yrittäjän näkökulmasta. Tästä linkistä kirjoitukseen “Linkedin on paras työkalu työnhakijalle ja yrittäjälle, mutta moni hukkaa siellä mahdollisuutensa – asiantuntija Hannu Pelli kertoo, mitä siellä pitää hoksata”

Samalta sivustolta löytyy myös tarkempaa tarkastelua Instagramin hyödyistä yrittäjälle ja vinkkejä Instagram-markkinointiin. Tästä linkistä artikkeliin “Instagram luo yrittäjälle paljon mahdollisuuksia markkinoinnissa – 8 tapaa, joilla otat sen haltuun”

Fonectan sivuilta löysin erinomaisen oppaan yrittäjän some-markkinointiin. Siinä käydään kanava kanavalta läpi yleisimmät some-kanavat. Kanavakohtaiset listat muistettavista asioista, hyötyjä sekä yleisötietoa näissä kanavissa. Tästä linkistä pääset lataamaan oppaan. 

DNA:lta puolestaan löytyy kattava ja hyvin numerotiedoilla valaistu tutkimus digitaalisista elämäntavoista. Siellä on dataa sosiaalisen median käytöstä ja kuinka paljon mitäkin kanavaa käytetään sekä mikä on kasvussa tai laskussa. Tästä linkistä pääset lähes 90-sivuiseen dataan “DNA Digitaaliset elämäntavat -tutkimus 2022”

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun eSignal-verkkolehden artikkeli kertoo mikrovaikuttajien osuuden kasvusta vaikuttajamarkkinoinnissa. Tästä linkistä pääset artikkeliin “Vaikuttajamarkkinointi valtaa alaa mediamarkkinoinnissa”.

Blogivalmentaja Tiia Konttinen kirjoittaa blogissaan paljon bloggaamisen aloittamisesta ja bloggaamisesta jatkossa. Tästä linkistä pääset hänen julkaisuun “Näin lisäät yrityksen näkyvyyttä yritysblogin avulla”  ja siitä sitten eteenpäin hänen sivuillaan ja vaikka koulutuksillaan. Tiian sivuilta löytyy todella paljon tietoa bloggaamisesta, suosittelen katsomaan. 

Tässä muutamia matkailuun liittyviä sosiaalisen median ryhmiä alkuun pääsemiseksi. Facebookin ryhmiä ovat esimerkiksi Maata pitkin matkustavat ja Suomalaiset reissaajat. Instagramissa voi seurata vaikka hästägejä #matkailu#patikointi ja ryhmää fintravelgroup. LinkedInissä voit aloittaa seuraamalla esim. Visit Finland yritystä sekä #matkailu hästägiä.

Tässä vielä dataa ja tilastoa eri some-kanavien rooleista, ostokäyttäytymisestä, sitoutumisesta. Linkki Business2community:n artikkeliin “The 6 Biggest, Baddest Social Media Platforms of 2022”. Artikkeli on kirjoitettu englanniksi, joten datakin on kansainvälisempää kuin pelkästään Suomesta.

Ihan tuolla alussa, johdanto-kappaleessa, oletin sinulla olevan yrityksen kotisivut laadukkaalla sisällöllä. Mikäli näin ei ole niin tästä osoitteesta voit hankkia yritykselle NeFin tekemät kotisivut ja sinne sisällöt.

Miten matkailualan yritys erottuu sinulle muista?
Mikä saa sinut valitsemaan juuri tietyn tuotteen tai palvelun?

Celatimyyjä Toscanassa
Minä huudan ja huudan "ostakaa gelatia, hyvää gelatia", mutta tavoitan vain ihmiset ympärilläni. Mitä voisin tehdä?

Siinä oli sen verran asiapitoista asiaa, jotta eiköhän lähdetä Alpeille patikoimaan. Patikointi luonnossa auttaa rentoutumaan ja mieli työstää lukemaasi. Huomaat, että ideoita alkaa pursuilemaan vähän joka kallion kolosta.

Klikkaa vuoristomaisemaan ja pääset kirjoitukseeni Patikointi Itävallassa | Rofan kotkanpesälle 2039 metriin

Lupaan, jotta eläytyessäsi tuonne kesäiselle patikoinnille olet paljon rentoutuneempi jatkamaan kilpailua yrityksen näkyvyydestä sekä löydettävyydestä. 

FinInTirol

Elän vaimoni kanssa Itävallan Tirolissa ja kirjoitan täältä käsin blogia finintirol.fi. Kirjoitan luonto- ja kaupunkimatkailusta, ajankohtaisuuksista ja kaikesta positiivisesta. Facebookista löytyy lyhyempää tarinaa ja Instagramista kuvia. Tartu Hetkeen Tartu Tarinaan!

This Post Has 10 Comments

  1. FinInTirol

   Yritin vähän vähentää ja vähensinkin materiaalia, jotta lukijakin palautuisi patikonnin jälkeen 🙂 Toivon matskusta olevan hyötyä tuota tietoa etsiville.

 1. Melissa L

  No nyt on kunnon paketti tietoa. Hyvä postaus, johon palaan uudelleen vielä 🙂 Pitää hetki sisäistää lukemansa.

  1. FinInTirol

   Kiitos Melissa! Tervetuloa tekstin pariin milloin vain, täällä se odottaa 24/7 🙂

 2. Minua luonnollisesti on kiinnostunut kaikista eniten kohta 3, eli Vaikuttajamarkkinointi. Juuri näin se on, suurelta vaikuttava vaikuttaja (😀), ei välttämättä ole sitä, mitä mainostaja hakee.
  Tässä: “Viimeisimmät julkaisut ovat saaneet noin 200 reaktiota ja muutamia kymmeniä kommentteja. Aika pieni sitoutuneisuus tuollaiselle seuraajamäärälle”, ja se voi tarkoittaa sitäkin, että vaikuttaja osti suurimman osan omia seuraajia, koska tässä kyse ei ole edes promilleista. Reaktioiden määrästä päätellen, oikeiden seuraajien määrä liikkuu n. 20 000, joista sitoutuneita n. 2000.

  Tuolla on yksi kohta, joka jäi askarruttamaan. Matkailuyritystä ei oikeasti voi löytää blogeista googlettamatta. Ellet tiedä, mistä blogista etsiä. Myös etsintä tapahtuu yleensä kohteen kautta, ei palvelutarjoajan. Omista blogin tilastoissa näkee selvästi, että ihmiset hakevat kohteita googlesta, ja sitä kautta eksyvät palveluntarjoajan sivuille. Ketju on suunnilleen sellainen: Mitäs viikonlopun ohjelmaksi? – Ai, tuttu ja turvallinen Tallinna, siellä voisi käydä pitkästä aikaa. – Mitä nykyään Tallinna tarjoaa? – Oi, tässä on mielenkiintoinen/informatiivinen/osuva kirjoitus Tallinnasta. – Miten Tallinnan nykyään pääsee? – Ai, Tallinkilla tai Viikkarilla tai Eckeröllä? – Megastar vaikutta kivalta. Ja tässä on kiva hotelli. Lähdetään ensi viikonloppuna sitten.

  Minusta matkailuyrityksen markkinointiin pätevät aika pitkälti samat säännöt, mitä muihinkin yritysten. Ainakin omasta mielestäni nuo esille tuomasi kohdat sopivat sellaisenaan aika monen yrityksen ohjenuoraksi digimarkkinointiin.

  1. FinInTirol

   Kiitos Nadine ajatuksistasi:) Kyllä, kaikki tuo sopii muillekin yrityksille ja vaikka meille bloggareille sekä muille, joiden on tärkeä löytyä verkosta.

   Kyllä, matkailuyritys voi tulla löydetyksi suoraan googlettamalla ja blogin avulla. Yritysblogin löydettävyydellä tarkoitan juuri tuota, että Google-haulla etsitään esim. sanoin “parhaat rannat Italiassa”. Hakutuloksiin tulee esim. Kerran elämässä -matkablogin blogikirjoitus “Italian parhaat matkakohteet” ja kuvauksessa on lueteltu “Rantaloma Italiassa – Sardinia, Sisilia ja Rimini…” Se näyttää huokuttelevalta ja osuu hakemaani aiheeseen. Klikkaan blogiin ja niin alkaa matkailuyrityksiä sekä kohteita löytymään riippuen siitä onko kirjoituksessa tai nettisivulla niitä mainittu. Mikäli blogin kirjoittaja olisi ollut vaikka rantabaari tai varjosurffausyritys niin olisin löytänyt heidän palvelujen ääreen suorilta.

   Mikäli matkailuyrityksellä on tuollainen löydettävä yritysblogi niin varmasti matkailuyritys, sen tuotteet ja palvelut löytyvät 🙂

 3. Samaa mieltä olen edellisten kanssa, oli kyllä kattava paketti, jossa lukuisia hyviä pointteja, joista olen täysin samaa mieltä. Maininta Bookingin “välttämättömästä pahasta” kiinitti huomioni. Kuluttajan näkökulmasta se on vain hyvä, mutta yrittäjän näkökulma on tosiaan hieman eri ja aika pelottavan riippuvaisia moni on esim. Bookingista. Minulle on useamman kerran käynyt muuten niin, että hotelli ei suostu myymään huonetta yhtä halvalla kuin Booking, vaan toteaa, että “tee varaus Bookingin kautta”. Mistähän tässä on kyse? Luulisi, että ei ole eduksi hotellille.

  1. FinInTirol

   Kiitos Mikko! Näinpä, itse käytän lähes aina Booking.comia sen kattavuuden ja ennen kaikkea nopean prosessin johdosta. Kaikki tarvittava on heti näytöllä ja varaustilanne on selvillä monesta paikasta. Siitä sitten vain valitsemaan. Matkailijalle mieluinen, mutta ei kaikille majoittajille.

   Olen aika ajoin tarkistanut Booking.comin hintatasoa verrattuna suoraan majoittajalta. Joskus saattaa olla edullisempi suoraan, mutta useimmiten Booking on ollut edullisempi. Parissa paikassa on ollut niin, että majoittajalla on Bookingille vain tiettyjä huoneita. Huoneet, joita itse myivät olivat heidän mukaansa parempia. Näin ainakin selittivät miksi Booking oli halvempi ja ne huoneet olisi siis otettava Bookingin kautta.

   Riittävästi Bookingin kautta ostaessa saa ns. Genius alennusta. Joskus Booking hyvittää alennuksen ja majoittaja saa mitä palvelualustalla pyytää. Tämä selittää joskus halvemman hinnan ja sen miksi sen saa vain Bookingin kautta. Muitakin syitä varmaan on, mutta nämä olen itse huomannut.

Leave a Reply